Jdi na obsah Jdi na menu
 


ŠÁNTI

-proč jsme dali tento název salonu-

sanskrtské slovo šánti znamená "pokoj" a vyjadřuje a zahrnuje soubor duchovních dober a hmotných darů potřebných pro lidskou bytost, aby mohla vést svůj život v harmonii se Vším: se sebou, s bližním, s přírodou a se stvořením a především se stvořitelem. To je pokoj, který pramení z vědomí, že nejsme smrtelné tělo, ale nesmrtelné vědomí.



Tělo nemůže být zdravé, není-li očištěna mysl.
Toto dokonale vyjadřuje rčení "v zdravém těle zdravý duch"



jin-a-jang.jpg 


 

ČÍNSKÁ FILOSOFIE

Tradiční čínská medicína vychází ze zcela jiných principů, něž medicína západní. Bere na zřetel nejen fyzickou potíž, ale hlavně také pacientovu duši a jeho propojení s přírodou a celým vesmírem.

Základními léčebnými postupy tradiční čínské medicíny jsou akupunktura (akupresura) a užívání bylin, podpůrnými metodami pak masáže a tělocvik.

Východní medicína je založena na existenci vitální energie (čínský termín čchi a japonský ki), která tvoří hmotu i ducha, věci i přírody. Proudí tělem vnitřními a vnějšími drahami – meridiány
Masáže využívají 12 hlavních povrchových meridiánů, každý pro jeden tělní orgán.

Čínská filosofie a také medicína vycházejí z principu jin – jang, tj. z principu protikladů, které musí být v rovnováze, aby vládla harmonie. Harmonie těla, ducha, světa….

Dalším základním prvkem tradiční čínské medicíny je teorie pěti elementů: dřeva, ohně, země, kovu a vody. Každému elementu (prvku) je přiřazeno roční období, tělní orgán, smysl, chuť, emoce.