Jdi na obsah Jdi na menu
 


AUTOTRAKČNÍ LEHÁTKO

Co je autotrakční lehátko:

g_big_p1060512.jpgzařízení, které bylo vyvinuto pro preventivní a ulevující využití při bolestech a onemocnění zad, páteře a pohybového systému.

 

Trvalé jednostranné zatížení, ať už v poloze v sedě nebo ve stoje, tak typické pro náš současný život, vede postupně k přetížení a následně k poškození přetěžovaných částí těla: 

 • přetížení žilního oběhu dolních končetin
 • přetížení meziobratlových plotének
 • přetížení kyčelních kloubů
 • přetížení vnitřních orgánů (v poloze v sedě)  

Lehátko si lze vyzkoušet a objednat v salonu. Je možnost výběru jiné barvy konstrukce dle bytového interiéru. V nabídce mnoho druhů lehátek.

Princip účinku trakčního lehátka: neboli princip obrácené polohy

je velice jednoduchý. Pokud člověk neleží, nachází se ve vzpřímené poloze, v sedě či jiné poloze, kdy na jeho krevní oběh působí zemská gravitace, což má některé ne zcela pozitivní následky na lidský organismus, který si zvykl na sedavý způsob života.

Autotrakční lehátko má příznivé účinky na celou řadu částí lidského těla.

Kostra: 

V obrácené poloze na autotrakčním lehátku se svaly rychle uvolňují a páteř se citelně prodlouží už po několika minutách. Toto prodlužení je způsobeno znovu nasátím tekutiny do jádra ploténky, které vyživuje chrupavku. Tím dochází k regeneraci meziobratlových plotének.

Vzhledem k tomu, že pro bolesti zad je charakteristické jejich opakovaní a věkem dochází k degenaraci, je to důvod pro pravidelné používání lehátka.

Obrácenou polohou na autotrakčním lehátku dosahujeme:autotrakci-lehatko-1.jpg

 • předcházení vzniku statických poruch páteře (skolióza) u mladých jedinců v období růstu
 • prevence vzniku bolestivých vertebrogenních stavů (bolestí zad)
 • léčby všech bolestivých vertebrogenních syndromů
 • léčby poruch statiky páteře mladých jedinců (vadné držení těla, skoliotické a kyfotické držení těla, léčby skolióz všech stupňů)

 

Náhled na kostru před trakcí, kby byl stav bolestivý a při trakci, kdy bolest ustoupila:

bolestivy_stav1.jpg

stav-bez-bolesti.png 

 

 

 

 

 

více fotgrafii je ke shlédnutí ve fotogalerii zde

Účinky na krevní oběh:  

Obrácená poloha na autotrakčním lehátku má významné účinky na krevní oběh. Víme, že vzpřímená poloha podporuje městnání krve v žilách v částech těla pod úrovní srdce, zatím co nad úrovní srdce je bržděn tok tepenné krve.

Obrácená poloha na autotrakčním lehátku způsobuje obrat v této situaci: žilní krev je okamžitě odváděna ze žil nohou a jsou odstraněny krevní stáze z břišních orgánů. Tím se urychluje návrat žilní krve do srdce. Uspíšením návratu žilní krve dostávají plíce větší množství krve k pročištění.

Obrácená poloha na autotrakčním lehátku spolu s hlubokým dýcháním tak očišťuje organismus, aniž by zatěžoval srdce, jež bije rovnoměrně a klidně. Tepenná krev přichází v dostatečné míře a pod lehkým tlakem do mozku, zatím co ve vzpřímené poloze musí tato krev překonávat gravitaci.

Obrácená poloha na autotrakčním lehátku působí preventivně proti žilním městkám, křečovým žílám a hemeroidům. Při sklonech k těmto obtížím přispěje obrácená poloha k jejich odstranění nebo alespoň zmírnění.

Účinky na břišní orgány:

Oblast břicha je v podstatě staveništěm organismu. Jde o oblast mezi bránicí a pánví, která hraje v našem životě rozhodující úlohu. Obrácená poloha na autotrakčním lehátku uvádí do oběhu masy krve z břišních orgánů. Mimo to zajišťuje dobrý odtok krve z orgánů uložených v podbřišku, kde prakticky trvalá poloha vsedě (charakteristická pro mnoho lidí) vede takřka k trvalému překrvení. Prostatické potíže, jimiž trpí tolik mužů po padesátce, jsou komplikovány(a někdy dokonce vyvolány) tímto městnáním.

Při obrácené poloze na autotrakčním lehátku dochází k uvolnění prostaty a je pociťována okamžitá úleva. Dochází rovněž k odkrvení pohlavních orgánů. Břišní orgány, které trpí často poklesem (ptózou ledviny, žaludku, střeva…), se dostávají znovu do své normální polohy a nabývají původní formy, pokud provádíme obrácenou polohu na autotrakčním lehátku systematicky.

Obrácená poloha na autotrakční lehátku působí mimořádně dobře na zažívací ústrojí a jeho přidatné žlázy zejména na játra. Mnoho lidí se sedavým zaměstnáním trpí více či méně zjevným překrvením tohoto orgánu. Uvědomíme-li si, že veškerá žilní krev z trávícího ústrojí prochází játry, pochopíme, že je nutné se vyhnout překrvení tohoto orgánu.

Zajištění dobrého průtoku žilní krve trávícím systémem povede k lepšímu přívodu tepenné krve a tudíž ke  zlepšení zažívacích funkcí. Během obrácené polohy na autotrakčním lehátku dochází k účinné masáži jater.

Účinky na plíce:

Obrácená poloha na autotrakčním lehátku upravuje radikálním způsobem dýchání. Působí především během výdechu, jež je v dýchacím cyklu rozhodující. Nedostatečný výdech vede k trvalé stagnaci zbytkového vzduchu, který je v podstatě toxický. Jinými slovy tedy snižuje množství vzduchu, které můžeme vdechnout. Plíce civilizovaných lidí jsou špatně provětrávány.

Obrácená poloha na autotrakčním lehátku usnadňuje hluboký výdech tlakem orgánů na bránici. Horní část plic je dobře ventilována a to je pro naše zdraví zvlášť důležité.

Účinky na mozek:

Mozek je nejlépe prokrvený orgán našeho těla, neboť jeho potřeba čerstvé krve je nesrovnatelně vyšší než u jiných orgánů nebo tkání. Během obrácené polohy na autotrakčním lehátku přitéká krev pomocí gravitace v dostatečném množství a pod mírným tlakem do mozkového oběhu, aby jej doslova pročistila. Obrácená poloha na autotrakčním lehátku zachovává, popřípadě obnovuje pružnost kapilár. Dostatečné promytí a otevření mozkových vlásečnic odstraňuje většinu migrén a dalších bolestí hlavy.

Obrácená poloha prokrvením mozku podporuje a stimuluje duševní funkce. Paměť se zlepšuje stejně jako soustředění, zvyšuje se odolnost proti nervové únavě, mizí stavy úzkosti a nervozity – a to vše, když se denně praktikuje obrácená poloha na autotrakčním lehátku. Zlepšují se fyziologické funkce mozku a tím je umožněno každému jedinci  lépe využívat svých duševních schopností.

Estetické účinky: 

Tím, že obrácená poloha na autotrakčním lehátku zlepšuje statiku páteře, zajišťuje nám vzpřímený,lidský postoj a přirozeně pružnou chůzi. Dostatečným prokrvením obličeje tepennou krví je pokožka lépe živena než pomocí kosmetických přípravků. Díky obrácené poloze dochází k omlazování kůže a k její regeneraci. Dochází také k dobrému prokrvení vlasové pokožky a k podpoře růstu vlasů.
Další účinky obrácené polohy na autotrakčním lehátku jsou odstranění nespavosti a prohloubení spánku. Nejvhodnější doba pro aplikaci obrácené polohy na autotrakčním lehátku je večer po celodenní zátěži. Ta je z těla obrácenou polohou doslova sejmuta. Protože následně již nejsme vystaveni žádné zátěži (jdeme spát), přetrvává rozvolnění páteře a kloubů až do rána. Tím jsou samozřejmě podpořeny a prohloubeny všechny další účinky, které obrácená poloha s sebou nese. 

Jak užívat autotrakční lehátko:

Pro zdravého Člověka bez vážných zdravotních omezení a onemocnění je autotrakční lehátko (dále jen AL) vhodné a lze ho doporučit široké vrstvě veřejnosti.

Při použití AL je nutné se řídit "Zásadami použití AL".

Zásady použití autotrakčního lehátka:

a) Žádné aplikace léčby na AL se neprovádí "násilím", tzn. přes nepříjemné a bolestivé stavy pacienta. Čím je poloha na lehátku příjemnější, tím je hlubší stav relaxace a uvolnění, a tím je větší účinnost obrácené polohy.

b) V poloze rovnovážné dochází k odlehčení celého těla - "stavu beztíže". Už tato poloha má léčebné účinky.

c) V obrácených polohách nesetrváváme déle než je nám příjemné. V polohách šikmých setrváme cca od 1 min. do 5 min., v polohách kolmých do 1 min. Za tuto dobu se tělo dostatečně natáhne a kloubní spoje rozvolní. Potom se vrátíme do polohy rovnovážné, ve které zůstaneme cca 5 - 8 min. V této poloze natažení a uvolnění těla přetrvává i když intenzita tahu je snížena na minimum. Takto jsou zachovány veškeré blahodárné účinky obrácené polohy, aniž bychom museli zvyšovat dobu setrvávání v obrácené poloze. Tento postup můžeme během jedné aplikace podle vlastní snášenlivosti opakovat 2x.

d) Při různých bolestech a nepříjemných pocitech se ihned vrátíme zpět do polohy rovnovážné, ve které necháme tyto průvodní jevy odeznít. Při větších průvodních potížích volíme úhel sklonu lehátka co nejmenší střídavě s polohou rovnovážnou a zvyšujeme ho postupně podle adaptace organismu.

e) Při návratu ze šikmé polohy do polohy výchozí doporučujeme zůstat několik minut (2-3) v poloze rovnovážné.

f) Frekvenci a intenzitu používání AL si každý volí individuálně podle vlastní snášenlivosti (zpočátku může být vhodnější vyšší frekvence s kratší dobou trakce, např. 4x denně po 5 min., po adaptaci organismu můžeme dobu trakce prodloužit, např. lx denně po cca 15 min.). U lidí starších a nemocných doporučujeme začít s polohou rovnovážnou střídavě s polohou šikmou do cca 5° - 10° hlavou dolů.

Používání AL podle těchto zásad je bezpečné a značně efektivní.


Použití autotrakčního lehátka nedoporučujeme
pro lidi s následujícími lékařskými diagnózami:

 • vážné srdeční onemocnění (těžší stavy po infarktu myokardu, těžké vrozené srdeční vady)
 • stavy po mozkové mrtvici
 • při bolestech hlavy po zánětu mozkových blan
 • při výduti mozku
 • zelený zákal oční
 • akutní stavy po zlomeninách obratlových těl
 • totální endoprotézy kyčlí a kolen
 • po čerstvých operacích plotének páteře
 • při hemofilii
 • při těžké cukrovce
 • stavy po operaci lebky
 • stavy po vysoké amputaci jedné dolní končetiny
 • těžké psychotické stavy (stavy nepříčetnosti apod.)
 • trvale vysoký krevní tlak
 • nadměrně zvýšená činnost štítné žlázy
 • vážná vnitřní onemocnění (např. kolagenozy, akutní záněty a další dle lékaře).

U lidí vážně nemocných nebo trpících různými vážnými zdravotními problémy musí vhodnost cvičení na AL a jeho aplikaci doporučit ošetřující lékař. 

Lehátko lze použít ve všech věkových kategoriích.

Text: Prim. MUDr. Jan MIKLÁNEK
ordinace (ke dni 1. 6. 91) - Jabloňová 2992, Praha 10

(
www.lehatko.cz)