Jdi na obsah Jdi na menu
 


HLEDÁNÍ PATOGENNÍCH ZÓN - provádím pouze po osobním setkání s klientem v salonu

Co je to geopatogenní zóna?

Je to určitá definovatelná, zdraví škodlivá, část prostoru.  

V takovéto zóně se projevuje vliv zdraví škodlivých vlnění. Tato vlnění nejsou vidět, či slyšet, avšak lidská nervová soustava je vnímá a dostává se tak do stresu.
Lidský organismus vnímá elektrické i magnetické pole a jejich anomálie, všechny druhy radiací a vibrací, jsou zachyceny lidským podvědomím. Dochází ke změnám chemických reakcí a tím jejich výsledků na vnitrobuněčné úrovni organizmů.
Každou poruchu se snaží buňky eliminovat nejdříve vlastní silou, to může vést postupně:
 • nejdříve k omezení produktivity, a tedy žádoucí činnosti buňky
 • později k vyčerpání či přiotrávení buňky a tím k zaplavení jejího okolí toxiny nebo zplodinami změněných chemických reakcí, které v buňce díky vlnění vznikly
 • nakonec i k poškození struktury a účelu buňky, vedoucí až k její destrukci.

Patogenní zóna se může nacházet např. v místě postýlky malého dítěte, které nevysvětlitelně v postýlce pláče a nechce spinkat. Malé děti jsou hodně citlivé. V oblasti geopatogenní zóny se nedoporučuje spánek, odpočinek či jakákoliv činnost.

Nachází-li se lidský organismus v geopatogenní zóně, cítí únavu, vyčerpanost, apatii či náchylnost k různým onemocněním. Toto platí pro všechny živé organizmy. Například zvířata či rostliny v těchto zónách špatně prospívají. Dítě z patogenní zóny utíká, třeba i spadne z postele. Je tedy potřeba mu dát postel na takové místo, kde mu je dobře.

Patogenní zóny oslabují nervový systém, vzniká lehká nervozita. Její účinky zdravý organismus dokáže po nějaký čas eliminovat, nemocný však vykazuje stále se nelepšící obtíže:
 • silná nervozita
 • nespavost
 • dysfunkce orgánů
 • zdánlivě nevyléčitelné chronické bolesti a nemoci, které se však pobytem mimo zónu rychle zlepší.

Zdravý organismus dokáže po krátký čas vzdorovat, nemocný již nikoliv. Vznik

 • nezhoubných malformací
 • neklid doprovázející člověka i mimo zónu
 • dysfunkce orgánů, které se pobytem mimo zónu nelepší a je nutno je léčit
 • vznik silných degeneračních změn
 • deprese
 • bolesti neznámého původu nereagující na terapii
 • vystupňované potíže předchozího stupně, to vše je potřeba zavčas podchytit a léčit.
Obecně řečeno je člověk unavený, vyčerpaný, má sníženou pracovní výkonnost, trpí chronickými onemocněními, vyskytují se u něho i nádorová onemocnění.
Jak geopatogenní zóny vznikají?

Z geologického hlediska mohou být nehomogenity v nejsvrchnější části zemské kůry způsobeny buď tektonickým porušením hornin, nebo stykem hornin s rozlišnými fyzikálními vlastnostmi.
Homogenitu fyzikálních polí nad zemským povrchem narušuje voda tekoucí po tektonických poruchách a v říčních korytech zanesených říčními naplaveninami a vátými písky v geologické minulosti.
Ani činnost člověka není zanedbatelná. Regulací říčních koryt a přemisťováním radioaktivních hornin na místa, kde byla radioaktivita dosud v mezích normálního pole, se vytváří zdraví škodlivé prostředí. To je i případ radioaktivního popelu z elektráren, strusky, hlušiny při těžbě radioaktivních surovin apod. Nad geologicky porušenými místy se vytvářejí anomálně porušená fyzikální pole, neboli lidově řečeno geopatogenní zóna.
 
Kdo je to telestét?
Telestét je člověk nadaný schopností reagovat na geoanomální zóny, registruje porušená fyzikální pole pohybem virgule nebo jiného nástroje, s nímž se naučil pracovat.
Telestét reaguje na jakákoliv porušená fyzikální pole, zatímco geofyzikálními metodami se zjišťuje pouze jeden fyzikální parametr. Telestét funguje jako univerzální detekční (tzn. zjišťující přítomnost), nikoli měřicí přístroj.