Jdi na obsah Jdi na menu
 


BIOTRONIKA - provádím pouze po osobním setkání s klientem v salonu

„Vlož své ruce na místo bolesti a požádej nemoc, aby opustila tělo.“ Tolik citát z Egypta (4. tisíce let př. n. l.).

Předávání biotronické energie se děje dotykem, pohlazením ruky nemocného.

Biorezonance? Co vlastně znamená? O něčem takovém jsme se ve škole neučili, dokonce ani na vysoké. To je důvod k zamyšlení, k nahlédnutí do encyklopedie. Nabízíme se v tomto okamžiku jako nezištní průvodci.

Nejprve se zamyslíme nad slovem rezonance:

Má několik významů. Souznění. Odezva. Ozvěna. Nejčastěji se používá ve fyzice jako shoda kmitů soustavy s kmitočtem působící síly. To zní velice učeně, ale nechme fyzikům jejich definice bez komentáře. Podle charakteru soustavy rozlišujeme rezonanci mechanickou, akustickou, elektromagnetickou.

V psychologii používáme termínu rezonance jako označení shodné prožívání určité situace dvěma nebo více lidmi. Ale co biorezonance? Ani v nejnovější encyklopedii ji nenajdeme. Proto musíme encyklopedii stručně doplnit. Biorezonance je promítnutím rezonance ve fyzikálním významu do živé hmoty, konkrétně do lidského těla. Pro naše fyziky je to pojem většinou neznámý, to ovšem neznamená, že jsme si ho právě vymysleli. O biorezonanci existuje rozsáhlá literatura, zabývají se jí stovky vědců, kteří tento pojem běžně používají. Ale i on je pojednou zastaralý a v poslední době je nahrazován pojmem „systémová informační terapie“. Tento nejnovější název ještě více zdůrazňuje energetické nazírání nad nazíráním hmotným, materialistickým.

Jestliže jsme si vyjasnili samotný název, podívejme se podrobněji, co se pod ním skrývá. Pro mnohé asi velké překvapení. Od dětství jsme zvyklí každou věc uchopit, prohlédnout ze všech stran, ohmatat, třeba i ochutnat, změřit a zvážit. Jen tak ji dokážeme pochopit. Mnohým proto bude připadat těžké představit si, že kromě viditelného a hmatatelného existují ještě jiné neviditelné síly, které na nás mohou působit. Mohli bychom pro jejich definování snést celou řadu filozofických a teologických důkazů, ale my se namísto toho pokusíme alespoň nahlédnout do tajemného světa kvantové fyziky. Uvědomit si, že se jedná o ultra slabé emise, které v elektronovém šumu mizí, respektive jsou v něm obsaženy a pouze speciálně vybavenou laboratorní technikou jsou analyzovatelné a měřitelné.

Solitonové vlnění má světelně zvukovou kvalitu s extrémně vysokou rychlostí přenosu. Pro kvantovou fyziku, a tím i pro kvantovou medicínu, je důležitá skutečnost, že se biologicky účinné solitonové vlnění promítá jako velmi intenzivní právě v páté a šesté dimenzi. Nedá se tedy namítat, že frekvence, které jsou v našem trojrozměrném prostoru tak slabé, jsou neúčinné vzhledem k šesti definovaným dimenzím. To platí nejen pro biorezonanci, ale i pro účinnost akupunktury či homeopatie.

Nedoporučuje se delší práce s virgulí jak 20 minut, potom je nutná přestávka - je dokázáno, že hodinová práce s virgulí se rovná 10-14 hodinám namáhavé fyzické práce).